Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,127

 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA VÀO MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đàm Minh Anh1*, Võ Văn Minh1, Phan Thị Thu Giang1, Hồ Thị Dung2, Đoạn Chí Cường1
Nơi đăng: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2; Số: 2;Từ->đến trang: 1393-1409;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông đổi mới hiện nay rất chú trọng giáo dục trải nghiệm cho học sinh. Hình thức tổ thức các hoạt động trải nghiệm rất đa dạng và phong phú. Trong đó, chương trình ngoại khóa dã ngoại thiên nhiên theo chủ đề học tập là một trong những hình thức đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu thiên nhiên và đặc biệt là giáo dục thái độ bảo vệ môi trường sinh thái. Với những đặc điểm về đa dạng sinh học rõ nét, vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, khu BTTN Sơn Trà hoàn toàn phù hợp để triển khai các hoạt động ngoại khóa dã ngoại thiên nhiên nhằm nâng cao các kiến thức Sinh học cho học sinh phổ thông (HSPT). Bài báo này sẽ trình bày một số đặc điểm cơ bản của HST rừng Sơn Trà như đặc điểm hệ thực vật, hệ động vật, cấu trúc rừng tại các điểm khảo sát. Dựa trên những đặc điểm đó, chúng tôi đã thiết kế chương trình giáo dục ngoại khóa cho HSPT.
ABSTRACT
The innovative draft curriculum in general education now is focused educational experience for students. Organizational forms of experienced activities are very diverse and variable. In particular, the extra-curricula that is organized by topic is one of forms giving practical effect in imparting knowledge, training skill when working with nature and especially in education the attitude to protecting ecosystem and environment. With these prominent features on biodiversity, convenience of geographical location and transportation, Son Tra Nature Reserve entirely consistent to implement extracurricular activities to enhance the biological knowledge for high school students. This article will present some basic characteristics of Son Tra forest ecosystem such as flora and fauna compartment, forest structure in survey sites. Based on those characteristics, we have designed extracurricular education programs for high school students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn