Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,954,657

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực hành Sinh lý thực vật
Ngành: Sinh học
 2013 Đại học  Khoa Sinh - Môi Trường
[2]Thực hành Hóa Sinh
Ngành: Sinh học
 2012 Đại học chính quy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn