Đàm Minh Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,149

 
Mục này được 20229 lượt người xem
Họ và tên:  Đàm Minh Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1988
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân khoa học Sinh - Môi Trường; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Sinh thái học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hóa sinh, sinh lý thực vật, trồng trọt
Lĩnh vực NC: Sinh thái môi trường, sinh thái nông nghiệp
Ngoại ngữ: Anh Văn B1
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841323; Mobile: 0901950505
Email: dmanh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2011 - 12/2015: Trưởng phòng thí nghiệm Khoa Sinh - MT, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Năm 2013 đến 03/2019: Phó bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Từ 01/2016 đến nay: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Năm 2011 đến nay: Thành viên nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy (TRT) "Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR)"
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiệu quả xử lý kim loại nặng bằng vi tảo Chlorella vulgaris được phân lập từ nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu, Đinh Công Duy Hiệu, Nguyễn Thị Thương. Mã số: B2018-ĐN03-28. Năm: 2021. (Dec 30 2021 4:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân Trùng (Rotifera) ở các tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn, Đàm Minh Anh, Dương Quang Hưng. Mã số: T-2018. Năm: 2018. (Nov 18 2020 3:41PM)
[3] Đề tài Khác: Study on the correlation between heavy metal accumulation in soil and some species earthworms Pheretima spp. at some areas in in Da Nang, Vietnam. Chủ nhiệm: Dam Minh Anh. Thành viên: Minoru YONEDA, Pham Thi Hong Ha, Tran Quang Dan,. Mã số: GSGES.KU.2015. Năm: 2016. (Aug 20 2015 4:06PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp Sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn. Mã số: Đ2014-03-59. Năm: 2014. (Dec 21 2014 9:39AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng và phát tiển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Đàm Minh Anh, Nguyễn Huy Bình. Mã số: KC.03.12. Năm: 2014. (Aug 23 2013 10:20AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài giảng thực hành môn Nông hóa thổ nhưỡng bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Đoạn Chí Cường. Mã số: SP2012. Năm: 2012. (Dec 28 2012 5:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thành phần phân lớp Giáp xác chân chèo (Copepoda) và tương quan với các thông số môi trường trong nước ngầm tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Phương, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tường Vi, Trần Thị Dung, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Đàm Minh Anh. Tạp chí Môi trường. Số: II. Trang: 73-76. Năm 2021. (Dec 30 2021 4:14PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thành phần phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) tại sông Vu Gia - Thu Bồn, Quảng Nam. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Phương, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh, Phan Thị Hoa. Tạp chí Môi trường. Số: IV. Trang: 36-40. Năm 2020. (Dec 30 2021 4:26PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ ION MANGAN (Mn) BẰNG TẢO CHLORELLA VULGARIS. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Minh Phượng, Đàm Minh Anh. Tạp chí Môi trường. Số: Chuyên đề 2. Trang: 52-54. Năm 2020. (Dec 16 2020 8:44AM)
[4]Bài báo: IN VITRO PROPAGATION OF A RARE AND ENDANGERED ORCHID SPECIES Hygrochilus parishii Pfitz. Tác giả: Tran Quang Dana*, Ho Thi Mya, Vo Chau Tuana, Dam Minh Anha. Tạp chí Khoa học Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 36(05). Trang: 66-72. Năm 2019. (Dec 16 2020 8:49AM)
[5]Bài báo: Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần, Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 36(05).2019 . Năm 2019. (Apr 22 2020 4:51PM)
[6]Bài báo: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA VÀO MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG. Tác giả: Đàm Minh Anh1*, Võ Văn Minh1, Phan Thị Thu Giang1, Hồ Thị Dung2, Đoạn Chí Cường1. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2. Số: 2. Trang: 1393-1409. Năm 2016. (May 26 2016 8:15AM)
[7]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ KIM LOẠI ĐỒNG (CU) ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HẤP THỤ CỦA CÂY PHÁT LỘC (DRACAENA SANDERIANA) TRONG ĐẤT. Tác giả: Đàm Minh Anh*; Võ Văn Minh; Đoạn Chí Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 84. Năm 2015.
(Feb 15 2016 3:25PM)
[8]Bài báo: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI đánh giá chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh; ThS. Đàm Minh Anh*; Trần Thị Hằng; Trương Phương Thanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 108. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[9]Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tác giả: ThS. Đoạn Chí Cường*; TS. Võ Văn Minh;ThS. Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 134. Năm 2014.
(Sep 27 2014 5:09PM)
[10]Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước sông Thu Bồn khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà; ThS. Nguyễn Văn Khánh; Đinh Thị Ngọc Anh; ThS. Đàm Minh Anh*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 9(82).2014. Trang: 51. Năm 2014.
(Nov 3 2014 2:33PM)
[11]Bài báo: Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi Giun quế (Perionyx excavatus). Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 4. Số: 4. Trang: 432 - 437. Năm 2014. (Apr 28 2014 2:10PM)
[12]Bài báo: Hiện trạng và xu thế biến đổi bờ biển Quảng Nam dưới ảnh hưởng của nước biển dâng. Tác giả: CN. Đàm Minh Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 144. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[13]Tham luận: Khả năng ứng dụng kỹ thuật thủy canh trồng sạch tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam.. Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh. Hội nghị sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1 năm 2014. Trang: 211-216. Năm 2014. (Nov 12 2014 4:09PM)
[14]Bài báo: Triển vọng ứng dụng mái nhà xanh và vườn đứng tại các đô thị Việt Nam. Tác giả: Đàm Minh Anh, Ngô Ngọc Dung, Dương Công Vinh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ III
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 10-14. Năm 2013.
(May 13 2013 4:08PM)
[15]Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city. Tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Dam Minh Anh, Tran Duy Vinh. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 28, No. 3. Trang: 198-204. Năm 2012. (Aug 13 2013 9:41AM)
[16]Tham luận: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Trương Thị Hiền Lương. Hội thảo khoa học trẻ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 186-192. Năm 2012.
(Jan 15 2013 4:25PM)
[17]Bài báo: Đánh giá hàm lượng cadmium (Cd) tích lũy trong trầm tích và một số loài hai mảnh vỏ tại Vũng Thùng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh, Trần Duy Vinh. Tạp chí KHGD
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2(01). Trang: 27-32. Năm 2012.
(Jan 15 2013 4:29PM)
[18]Bài báo: Khả năng áp dụng kỹ thuật thủy canh trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh hồi lưu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh, Trần Thị Tâm. Tạp Chí Khoa học & Công nghê - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (47) 2011. Trang: 71-76. Năm 2011. (Apr 18 2012 4:33PM)
[19]Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp Chí Khoa học & Công nghê - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6 (47) 2011. Trang: 5-61. Năm 2011.
(Apr 18 2012 4:41PM)
[20]Bài báo: Đánh giá chất lượng nước sông Cầu Đỏ - Túy Loan ở TP. Đà Nẵng bằng hệ thống BMWPVIET. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Tập 1, số 5 (40). Trang: 112-116. Năm 2010.
(Jan 15 2013 4:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Bioremoval capacity of arsenic from contaminated water by using Chlorella vulgaris. Authors: Dam Minh Anh, M. Sc Tran Ngoc Son, M. Sc Le Vu Khanh Trang, M. Sc Nguyen Thi Thuong, BA. “Young Scientist”. No: # 25 (315). Pages: 435-437. Year 2020. (Dec 16 2020 8:47AM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng các năm 2009,2017,2019. Năm: 2009,2017,2019.
[2] Giấy khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[3] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư pham. Năm: 2013, 2014, 2015, 2016,2020,2021.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015, 2022.
[6] Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm: 2015; 2022.
[7] Bằng khen Hội sinh viên Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2016.
[8] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2016,2017,2018. Năm: 2016, 2017,2018,2020.
[9] Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực hành Sinh lý thực vật
Ngành: Sinh học
 2013 Đại học  Khoa Sinh - Môi Trường
[2]Thực hành Hóa Sinh
Ngành: Sinh học
 2012 Đại học chính quy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn