Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,539,685

[1] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng các năm 2009,2017,2019. Năm: 2009,2017,2019.
[2] Giấy khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[3] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư pham. Năm: 2013, 2014, 2015, 2016,2020,2021.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015, 2022.
[6] Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm: 2015; 2022.
[7] Bằng khen Hội sinh viên Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2016.
[8] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2016,2017,2018. Năm: 2016, 2017,2018,2020.
[9] Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn