Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,871

 Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Trương Thị Hiền Lương
Nơi đăng: Hội thảo khoa học trẻ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: lần thứ 7;Từ->đến trang: 186-192;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
IBI (Index of Intergity Biological) là chỉ số tổ hợp sinh học được Karr nghiên cứu và sử dụng để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt từ những năm 1980. Chỉ số tổ hợp sinh học IBI sử dụng cá trong quần xã như là sinh vật chỉ thị cho điều kiện sinh thái môi trường nước. Tổ hợp sinh học là thông số duy nhất thường được dùng để đo giá trị và cấu trúc quần xã khác nhau về nồng độ các chất hòa tan trong nước, điều kiện môi trường sống trong chính hệ sinh thái đó. Với ưu điểm như dễ thu mẫu, hệ thống định loại chuẩn và cho kết quả đánh giá nhanh… chỉ số này đã được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi và trở thành hệ thống giám sát ô nhiễm môi trường nước ở nhiều nơi trên thế giới. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tại sông Hàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 62 loài cá thuộc 36 họ và 14 bộ đại diện cho nhiều tầng nước, cấu trúc dinh dưỡng và cấu trúc ổ sinh thái khác nhau. Đánh giá chất lượng nước tại khu vực nghiên cứu bằng chỉ số tổ hợp sinh học IBI cho thấy, chất lượng nước tại sông Hàn xếp loại ở mức “nước hơi bẩn” đến “nước khá sạch”.
ABSTRACT
IBI has been studied and used to assess the surface water environment quality since 1980 by Karr. IBI using fish as a biological indicator for assessing the ecological conditions of aquatic environment. IBI is the unique parameter is used to measure the value and community structure in differrent concentrations of dissolved substances in aquatic ecosystems. With the advantages such as easy to sample, simply in classify and standard taxonomy system this index has been studied and applied widely and become a global water pollution assessment system. This paper presents the research results at Han river in Danang city from 2010 of March to 2011 of June. The results have identified 62 species of fish belonging to 36 families and 14 ordines that are representatives of different water layers, nutritional structures, and ecological habitat structures. Water quality assessment in the research area by IBI shows that, the water quality in the research area ranges from “fairly durty water” to “fairly clean water”.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn