Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,969

 Triển vọng ứng dụng mái nhà xanh và vườn đứng tại các đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đàm Minh Anh, Ngô Ngọc Dung, Dương Công Vinh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ III
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 3;Từ->đến trang: 10-14;Năm: 2013
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa và công nghiệp đặt ra những thách thức to lớn đối với việc đáp ứng chất lượng môi trường sống của con người, đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống nói chung, môi trường không khí nói riêng. Phát triển cây xanh là một trong những giải pháp cải thiện hiệu quả chất lượng môi trường không khí tại các đô thị Việt Nam. Trong xu thế quỹ đất ngày càng eo hẹp, giải pháp phát triển cây xanh trên diện tích đất nghèo dinh dưỡng, bị bê tông hóa hoặc tận dụng diện tích bề mặt sẵn cần được chú trọng. Bài viết trình bày về các mô hình phát triển cây xanh đô thị sử dụng kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và vườn đứng để tạo ra các mô hình mái nhà xanh và vườn đứng mang nhiều ưu điểm và có khả năng thích ứng cao đối với điều kiện sinh thái đô thị giúp cải thiện chất lượng môi trường không khí, tạo cảnh quan và một số lợi ích khác.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn