Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,344,329

 Study on the correlation between heavy metal accumulation in soil and some species earthworms Pheretima spp. at some areas in in Da Nang, Vietnam
Chủ nhiệm:  Dam Minh Anh; Thành viên:  Minoru YONEDA, Pham Thi Hong Ha, Tran Quang Dan,
Số: GSGES.KU.2015 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn