Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,562,061

 So sánh ổn định quá độ của hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi và hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi giới hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Dương Minh Quân, TS. Hoàng Dũng và Nguyễn Đức Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 11(120).2017;Từ->đến trang: 96-99 (Quyển 2);Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với nhu cầu sử dụng điện năng ngày một tăng cao và các nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt đòi hỏi phải có các giải pháp thay thế. Vì thế, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là một trong những giải pháp hàng đầu hiện nay. Trong số đó, nguồn năng lượng gió có tốc độ phát triển nhanh nhất, có thể trở thành nguồn năng lượng chủ đạo trong tương lai. Tuy nhiên, khi hòa lưới, các nguồn điện gió sử dụng máy phát có tốc độ không thay đổi lại nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến ổn định. Bài báo này khảo sát hoạt động của hai hệ thống máy phát điện gió có tốc độ không đổi (FSIG) và có tốc độ thay đổi giới hạn (LVSIG) bằng phần mềm ETAP với sự cố giả định là ngắn mạch ba pha. Các kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống LVSIG có nhiều ưu điểm vượt trội, là phương án thay thế hữu hiệu cho hệ thống FSIG, nhờ vào khả năng vận hành ở nhiều tốc độ gió khác nhau và phục hồi tốt sau sự cố.
ABSTRACT
Increasing demand for electricity and exhausted fossil fuel resources require alternative solutions. Currently, the development of renewable energy sources is one of the leading solutions. In particular, wind power has the fastest growth rate and may become a major source of energy in the future. However, integrating the Fixed-Speed Induction Generators (FSIG) to grid causes stability problems. This article explores the capabilities and characteristics of FSIG and Limited Variable-Speed Induction Generator (LVSIG) based wind turbines by using ETAP software. It is assumed that the event is a three-phase short-circuit. The simulated results show that the LVSIG system has many outstanding advantages and is an alternative solution to the FSIG, due to its ability to operate at different wind speeds and recover well after faults.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn