Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,560,764

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vai trò của hệ thống lưu trữ với mức độ xâm nhập cao của nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện Việt Nam đến năm 2030. Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thành Việt, Lê Tuân, Hoàng Dũng, Võ Văn Phương, Mã Phước Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45 - 49. Năm 2020. (Jun 18 2020 1:01PM)
[2]Bài báo: Optimization design magnetorheological brake with multiple disk. Tác giả: Hoang Thang, Hoang Dung. Journal of Science and Technology (JST-UD), ISSN 1859-1531. Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 46-48. Năm 2019. (Jun 11 2019 4:19PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy điện mặt trời Phong Điền đến lưới điện tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tác giả: TS. Dương Minh Quân, TS. Hoàng Dũng, Mã Phước Khánh, Trần Ngọc Thiên Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(132).2018. Trang: 59-63 (Quyển 2). Năm 2018. (May 9 2019 4:23PM)
[4]Bài báo: So sánh ổn định quá độ của hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi và hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi giới hạn. Tác giả: TS. Dương Minh Quân, TS. Hoàng Dũng và Nguyễn Đức Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120).2017. Trang: 96-99 (Quyển 2). Năm 2017. (Dec 8 2017 2:54PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Tác giả: TS. Nguyễn Đức Quận, TS. Hoàng Dũng và TS. Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120).2017. Trang: 100-104 (Quyển 2). Năm 2017. (Dec 8 2017 2:58PM)
[6]Bài báo: Giải pháp thực nghiệm nâng cao chất lượng truyền dẫn tín hiệu Internet trên mạng truyền hình cáp HFC (Hybrid Fiber Coaxial). Tác giả: TS. Hoàng Dũng, ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 9(106).2016. Trang: 1-5. Năm 2016. (Oct 17 2016 1:23PM)
[7]Bài báo: Nhận dạng tham số điện cảm stator động cơ đồng bộ từ trở bằng “phương pháp điện áp bước nhảy”. Tác giả: TS. Hoàng Dũng, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 42-46. Năm 2016. (Nov 14 2016 2:10PM)
[8]Bài báo: Mô phỏng và phân tích sự làm việc của pin mặt trời dựa trên mô hình một điốt và hai điốt. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu, TS. Dương Minh Quân, TS. Hoàng Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 71-74. Năm 2016. (Nov 14 2016 2:15PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng thuật toán NSGA II để giải bài toán cực tiểu tổn thất công suất trên lưới điện phân phối. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu, TS. Hoàng Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 58-62. Năm 2015. (Nov 24 2015 8:29AM)
[10]Tham luận: Hoạt động đào tạo Sau đại học theo nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS.Lê Kim Hùng, TS.Hoàng Dũng. Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng. Trang: 5-13. Năm 2009. (Jun 6 2011 6:32PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu tự động hóa lưới điện phân phối để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tác giả: TS. Hoàng Dũng, Võ Khắc Hoàng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 2(25). Trang: 30-35. Năm 2008. (Jun 6 2011 6:30PM)
[12]Bài báo: Hạn chế dòng điện khi cắt sự cố ngắn mạch ở mạng hạ áp. Tác giả: TS.Hoàng Dũng. Thông báo Khoa học - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Năm 1996.
(Jun 6 2011 6:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn