Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,593

[1] Giáo viên dạy tốt trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Năm: 1990-1991.
[2] Giáo viên dạy tốt trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Năm: 1991-1992.
[3] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2002-2003.
[4] Khen thưởng về thành tích xuất sắc. Số: 1652/QĐKT. Năm: 2002-2003.
[5] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2003-2004.
[6] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3554/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2008. Năm: 2007-2008.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN ngày 16/8/2016.. Năm: 2015-2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2017. Năm: 2016-2017.
[10] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Số: 4265/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2017. Năm: 2017.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018. Năm: 2017-2018.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5378/QĐ-BGDĐT ngày ngày 14/12/2018. Năm: 2017-2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn