Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,699

 Optimization design magnetorheological brake with multiple disk
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Thang, Hoang Dung
Nơi đăng: Journal of Science and Technology (JST-UD), ISSN 1859-1531; Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019;Từ->đến trang: 46-48;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
A magnetorheological (MR) brake with many disks structure is mentioned in this article. This equipment is used as a resource resistant for human training device. Change of MR fluid properties when applied in a magnetic field is the key factor to generate the brake torque. The MR brake will run in different speeds to indicate the relation between current intensity and generated torque. Then simulation used Maxwell is done at the same condition to compare the performance of equipment. That the MR brake torque can be controlled accurately is prospective to replace conventional source resistance. Moreover, the optimization algorithm is used to find the best size for coil of structure of MR brake.
ABSTRACT
Phanh từ lưu loại nhiều lớp đĩa được đề cập trong bài báo này. Bộ phận này được dùng để tạo ra một trở lực trong thiết bị tập luyện cho con người. Việc thay đổi tính chất của dầu từ lưu khi có từ trường là yếu tố chính trong việc tạo ra mômen phanh. Phanh từ lưu hoạt động ở những tốc độ khác nhau thể hiện mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và mômen được sinh ra. Các mô phỏng sử dụng phần mềm Maxwell trong các điều kiện giống nhau cho phép so sánh hiệu năng của thiết bị. Mômen phanh của phanh từ lưu có thể được điều khiển chính xác mở ra triển vọng thay thế cho việc tạo trở lực truyền thống. Thêm vào đó thuật toán tối ưu hóa cũng được sử dụng để tìm kích thước tốt nhất cho cuộn dây bên trong kết cấu của phanh từ lưu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn