Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,978

 Antimicrobial Activities of the Extracts from Bark of Ironwood (Mesua ferrea) and their Role in Production of Traditional Sugar Palm Wine.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong, Dang Minh Nhat
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: J. Food and Nutrition Sciences. Special Issue: Food Processing and Food Quality.; Số: Volume 3(1-2);Từ->đến trang: 65-69;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn