Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,157,286

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN NỘI TẠNG HẢI SÂM BẰNG PAPAIN . Tác giả: Tạ Ngọc Ly, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 19, No.5.2. Trang: 63.68. Năm 2021. (Jul 23 2021 5:00PM)
[2]Bài báo: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNGLIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ. Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No.1. Trang: 1-5. Năm 2020. (Mar 17 2020 10:02PM)
[3]Bài báo: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ. Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Nhật*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 60. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu phân lập nấm men từ dịch nhựa cây đoác (Arenga pinnata) và khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men rượu đoác. Tác giả: Dương Ngọc Phú, Đặng Minh Nhật*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 131. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu các phương pháp thu nhận gelatin từ da cá tra. Tác giả: Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Phan Thị Thanh Vân. Tạp chí Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: 53 (6e1,2). Trang: 68-72. Năm 2015. (Jun 18 2016 4:43PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính lipase từ mủ đu đủ”. Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô, Phan Thị Luyến. Tạp chí Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: số 53 (6e1,2). Trang: 291-294. Năm 2015. (Jun 18 2016 4:49PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng gelatin thu nhận từ da cá ngừ đại dương. Tác giả: Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô. Tạp chí KH&CN- Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: 53 (4B). Trang: 38-43. Năm 2015. (Jun 18 2016 4:45PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu các phương pháp thu nhận gelatin từ da cá hồi. Tác giả: Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô, Cao Thị Ngọc Xinh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí KH&CN- Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 52 (5C). Trang: 393-399. Năm 2014.
(Jun 4 2015 10:15PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ dịch nhựa cây Đoác (Arenga pinnata) bằng chủng Lactobacillus casei.. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Nguyễn Quang Trung. TC Phát triển Khoa học & CN, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Số: Tập 17 số K3. Trang: 65-71. Năm 2014. (Jun 4 2015 10:07PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu Tà Vạt bằng nấm men cố định. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Hoàng Phúc Hồng Trang. TC Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam. Số: 5C(51). Trang: 51-55. Năm 2013. (Jun 17 2014 5:20PM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình lên men axit lactic từ dịch nhựa cây đoác bằng chủng Lactobacillus plantarum. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Trần Thị Cẩm Vân, Vũ Hồng Trung. TC Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 6A(51). Trang: 315-320. Năm 2013.
(Jun 16 2014 6:16PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất rượu Tà Vạt từ nhựa cây cọ đường. Tác giả: Nguyen Thi Hong Thu, Dang Minh Nhat, Nguyen Hoang Dung. Journal of Science-Hue University
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5(83). Trang: 113-124. Năm 2013.
(Apr 13 2014 9:20AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp glucose oxidase của nấm mốc phân lập từ môi trường tự nhiên. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Nguyễn Thị Ngọc Hương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 5 (66). Trang: 143-148. Năm 2013.
(Jun 17 2014 5:17PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất lên men tạo axit gluconic từ rỉ đường. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Phạm Thị Thùy Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(61). Trang: 92-96. Năm 2012.
(Jun 18 2013 9:58PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme glucose oxidase từ nấm mốc Aspergillus niger.. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1(50). Trang: 43-50. Năm 2012.
(May 17 2012 3:04PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng an toàn của rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình. Tác giả: Trương Quốc Khanh, Vũ Hồng Trung, Đặng Minh Nhật.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3(52). Trang: 27-34. Năm 2012.
(May 17 2012 3:06PM)
[17]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết chè đen bằng phương pháp hàm mong đợi. Tác giả: Nguyễn Quốc Sinh, Đặng Minh Nhật, Nguyễn Duy Thịnh, Vũ Hồng Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: 3. Trang: 218-222. Năm 2012. (May 17 2012 3:10PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi enzym gluose oxidase từ sinh khối Aspergillus niger. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Võ Thị Thùy Phương
marriage affairs open i want an affair
. Tạp Chí Hóa học-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 5A (50). Trang: 34-38. Năm 2012. (Dec 26 2012 7:43AM)
[19]Bài báo: Ứng dụng khả năng chống oxy hóa của dịch chiết chè xanh trong sản xuất bánh quy. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Đặng Thị Thanh Trang. Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số: 4. Trang: 6-9. Năm 2011. (May 17 2012 3:00PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học của hương dâu Đà Lạt và hương dâu tổng hợp. Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Minh Nhật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 49 (6A). Trang: 183-189. Năm 2011.
(Feb 8 2012 8:44PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu chiết chất chống oxy hóa từ lá chè già. Tác giả: Dang Minh Nhat, Nguyen Hoang Dung. Khoa học và công nghệ, Các trường đại học kỹ thuật. Số: 81. Trang: 170-174. Năm 2011. (Nov 14 2011 6:05PM)
[22]Bài báo: Ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng dịch chiết chè đen. Tác giả: Nguyen Quoc Sinh, Dang Minh Nhat. Tạp chí Hóa học
marriage affairs open i want an affair
. Số: 49(2ABC). Trang: 487-791. Năm 2011.
(Nov 14 2011 6:07PM)
[23]Bài báo: Biến hình tinh bột sắn bằng phương pháp lên men tự nhiên. Tác giả: Dang Minh Nhat, Chau Thanh Hien. TC Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 42 (1). Trang: 58-64. Năm 2011.
(Nov 14 2011 6:10PM)
[24]Bài báo: Ứng dụng tinh bột sắn biến hình bằng phương pháp lên men tự nhiên trong sản xuất bánh quy. Tác giả: Dang Minh Nhat, Chau Thanh Hien. TC Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 43(2). Trang: 51-57. Năm 2011.
(Nov 14 2011 6:13PM)
[25]Bài báo: Ứng dụng hoạt tính chống oxy hóa của gừng trong bảo quản dầu lạc. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Nga. Khoa học và công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 48 (2A). Trang: 478-487. Năm 2010.
(Apr 26 2011 9:45PM)
[26]Bài báo: The oxidation of fish oil during extraction process and storage. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Lê Văn Hoàng . Tạp chí Khoa học và công nghệ - Viện Khoa học và công nghệ
marriage affairs open i want an affair
. Số: 48 (5). Trang: 101-109. Năm 2010.
(May 12 2011 7:15PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của chiết suất chè và ứng dụng trong bảo quản thực phẩm. Tác giả: Đặng Minh Nhật, Hoàng Minh Thục Quyên
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Khoa học và công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ. Số: 47(3A). Trang: 139-145. Năm 2009. (Apr 26 2011 9:43PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The isolation and characterization of lipase from Carica payaya latex using zwitterion sodium lauroyl sarcosinate as agent. Authors: Dang Minh Nhat, Phan Thi Viet Ha. Potravinarstvo - Slovak Journal of Food Sciences. No: vol. 13, no. 1. Pages: 773-778. Year 2019. (Mar 17 2020 9:57PM)
[2]Article: Antibacterial activity of the extract of Mimosa pudica L.: an in-vitro study. Authors: Nguyen Thi Le Thoa, Pham Cam Nam, Dang Minh Nhat. International Journal on Advanced Science, Engineering, Information Technology. No: 5 (5). Pages: 358-361. Year 2015. (Jun 18 2016 4:37PM)
[3]Article: Antimicrobial Activities of the Extracts from Bark of Ironwood (Mesua ferrea) and their Role in Production of Traditional Sugar Palm Wine. Authors: Nguyen Thi Dong Phuong, Dang Minh Nhat
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. J. Food and Nutrition Sciences. Special Issue: Food Processing and Food Quality. No: Volume 3(1-2). Pages: 65-69. Year 2015. (Jun 4 2015 10:04PM)
[4]Presentations: The production of wine from the sap of sugar palm (Arenga pinnata).. Authors: M.N. Dang, T.T. Hoang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings "Intergrating sensory evaluation to product development", Vietnam National University-Ho Chi Minh City Publishing House
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 109-114. Year 2012.
(Dec 26 2012 7:50AM)
[5]Presentations: Evaluating stability of restructured pork added with ginger extracts by means of chemical and sensory analysis. Authors: Dang Minh Nhat
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings "New Trends in Sensory Evaluation of Food and Non-Food Products". Pages: 124-129. Year 2007. (Nov 14 2011 6:00PM)
[6]Article: Antioxidant activity of essential oils from various spices. Authors: Dang M.N., M. Takacsova, Nguyen D.V., K. Kristianova,. Nahrung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 45(1). Pages: 64-66. Year 2001.
(Apr 26 2011 9:35PM)
[7]Article: Antioxidant effect of thyme in rape-seed oil. Authors: Nguyen D. V., M. Takacsova, T.Jakubik, Dang M.N.,. Biologia. No: 55(3). Pages: 277-281. Year 2000. (Apr 26 2011 9:37PM)
[8]Article: Antioxidative effect and composition of allspice in rapeseed oil. Authors: Nguyen Dac Vinh, Maria Takacsova, Dang Minh Nhat. Proceedings ”Chemical reaction in Foods IV”, Czech J. Food Sci. No: 18. Pages: 150-152. Year 2000. (Nov 14 2011 5:42PM)
[9]Article: Antioxidant activity of ginger extract in ground pork patties. Authors: Kitti Kristianova, Maria Takacsova, Nguyen Dac Vinh, Dang Minh Nhat. Proceedings ”Chemical reaction in Foods IV”, Czech J. Food Sci.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 18. Pages: 155-156. Year 2000.
(Nov 14 2011 5:50PM)
[10]Article:  Antioxidant activities of allspice extracts in rape-seed oil . Authors: Nguyen D.V., M.Takacsova, T.Jakubik, Dang M.N.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Czech Journal of Food Science
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 18(2). Pages: 49-51. Year 2000.
(Apr 26 2011 9:40PM)
[11]Article: The influence of extracts and essential oils from various spices on the oxidation stability of lard. Authors: Dang M.N., Takacsova M., Nguyen D.V., Kristianova K.. Proceedings ”Chemical reaction in Foods IV”, Czech J. Food Sci.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 18. Pages: 153-154. Year 2000.
(May 4 2011 8:45PM)
[12]Article: Stabilization of rapeseed oil with allspice, clove and nugmet. Authors: Nguyen D. V., M. Takacsova, Dang M.N., K. Kristianova
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Nahrung 44(4). No: 44 (4). Pages: 281-284. Year 2000. (Apr 26 2011 9:07PM)
[13]Article: Influence of extracts from some herbs and spices on stability of rapeseed oil. Authors: Maria Takacsova, Nguyen Dac Vinh, Dang Minh Nhat
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Bulletin of Food Research. No: 38(1). Pages: 17-24. Year 1999. (Nov 14 2011 5:53PM)
[14]Article: The Composition of Essential Oil from Laurel Leaf. Authors: Dang M.N., M.Takacsova, T.Jakubik, Nguyen D.V.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Czech Journal of Food Science. No: 17(6). Pages: 201-209. Year 1999. (Apr 26 2011 9:39PM)
[15]Article: Antioxidative properties of some spices. Authors: Nguyen Dac Vinh, Maria Takacsova, Dang Minh Nhat. Bulletin of Food Research. No: 31(1). Pages: 1-10. Year 1998. (Nov 14 2011 5:55PM)
[16]Article: Isolation and identification of spice essential oils. Authors: M. Takacsova, Dang M.N, Nguyen D.V.. Bulletin of Food Research
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 37(2). Pages: 109-117. Year 1998.
(Apr 26 2011 9:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn