Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,689

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thứ ăn nuôi cá diêu hồng và phân bón sinh học trồng rau từ phế, phụ phẩm chế biến thực phẩm. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Thành viên: Bùi Xuân Đông, Bùi Thị Hiền, Mạc Thị Hà Thanh, Lê Lý Thuỳ Trâm, Võ Công Tuấn, Trần Thị Ánh Tuyết. Mã số: SXTN.04.19/CNSHCB. Năm: 2021. (Jul 23 2021 5:11PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sản xuất dầu cá giàu DHA và EPA từ phế liệu thuỷ sản bằng enzyme lipase mủ đu đủ. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Mã số: B2017-ĐN02-30. Năm: 2020. (Jul 23 2021 5:05PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng dịch nhựa cây Đoác (Arenga pinnata) để lên men tạo nguyên liệu sản xuất nhựa sinh học polylactic acid.. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Thành viên: Trần Thị Cẩm Vân, Trương Văn Thiên, Nguyễn Quang Trung. Mã số: DD2014-02-107. Năm: 2014. (Jan 16 2015 2:30PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất axit gluconic và thu nhận enzym glucose oxidase từ quá trình lên men rỉ đường bằng Aspergillus niger.. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Thành viên: Bùi Viết Cường, Phạm Thị Thùy Trang, Võ Thị Thùy Phương. Mã số: DD-02-36. Năm: 2012. (Dec 26 2012 7:39AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thu nhận enzym glucose oxidase từ Aspergillus niger.. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Thành viên: Trương Văn Thiên, Bùi Viết Cường. Mã số: T2011-02-12. Năm: 2011. (Feb 8 2012 8:37PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng các hoạt chất sinh học để thay thế chất kháng oxy hóa tổng hợp trong công nghiệp thực phẩm.. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Mã số: B-2008-DDN-39. Năm: 2009. (Apr 26 2011 9:48PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng hoạt tính kháng oxy hóa của gia vị trong bảo quản dầu thực vật.. Chủ nhiệm: Đặng Minh Nhật. Thành viên: . Mã số: T2006-02-04. Năm: 2006. (Apr 26 2011 9:47PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn