Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,157,430

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Hồng Thu
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất rượu Tà Vạt từ dịch nhựa cây Búng Báng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

 2012

 2013

[2]Trần Thị Cẩm Vân
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất axit lactic từ dịch nhựa cây búng báng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[3]Hoàng Thị Thu
Đề tài: Nghiên cứu lên men rượu từ dịch nhựa cây Búng Báng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[4]Cao Phan Thị Ngọc Dung
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận gelatin từ da cá rô phi (Oreochromis noliticus) và đề xuất ứng dụng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[5]Nguyễn Thị Thảo
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận gelatin từ da cá thác lác bằng phương pháp kiềm và đề xuất ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[6]Phạm Thị Thùy Trang
Đề tài: Nghiên cứu quá trình lên men axit gluconic từ rỉ đường bằng Aspergillus niger.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[7]Nguyễn Thị Phương Tâm
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh Matcha trong sản xuất thực phẩm chức năng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[8]Trương Quốc Khanh
Đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[9]Nguyễn Thị Hồng Lĩnh
Đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxidase từ chủng nấm mốc Aspergillus niger

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[10]Đặng Thị Thanh Xuân
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng enzym glucose oxidase cố định trong sản xuất axit gluconic

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[11]Nguyễn Hữu Phước Trang
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng enzym glucose oxidase để cải thiện độ nở bánh mì

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[12]Võ Khánh Hà
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau cải và ảnh hưởng của các biện pháp ngâm rửa đến lượng tồn dư này.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[13]Nguyễn Thị Ngọc Hương
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp enzym glucose oxidase của nấm mốc phân lập từ môi trường tự nhiên.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[14]Nguyễn Đức Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân biệt biệt hương dâu tự nhiên với hương dâu tổng hợp và thử nghiệm áp dụng trên một số đối tượng thực phẩm.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Nguyễn Thị Thanh Trang
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất polyphenol từ chè xanh trong bảo quản bánh bích quy.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[16]Nguyễn Quốc Sinh
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[17]Huỳnh Thị DiễmUyên
Đề tài: Nghiên cứu đặc tính và ứng dụng của pectin chiết tách từ quả bưởi.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[18]Hán Văn Trung
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình lên men và sấy đến chất lượng hạt ca cao.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[19]Hồ Văn Lợi
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp sản xuất và bảo quản dầu cá.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[20]Trần Bảo Khánh
Đề tài: Nghiên cứu xác định các điều kiện để Bacillus subtilis sinh tổng hộp chất kháng nấm cao và bước đầu thăm dò ứng dụng trong bảo quản trái cây.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[21]Hoàng Minh Thục Quyên
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khả năng kháng oxy hóa của các hợp chất polyphenol chiết xuất từ các nguồn chè.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[22]Châu Thành Hiền
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tinh bột sắn biến hình bằng phương pháp lên men tự nhiên trong công nghiệp thực phẩm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[23]Nguyễn Thị Thanh Nga
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khả năng kháng oxy hóa của giá vị trong thực phẩm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn