Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,156,762

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật phân tích trong Công nghệ sinh học
Ngành: Sinh học
 2010 Sinh viên đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học  Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2010 Học viên cao học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm và đồ uống
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Hóa học thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2009 Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Hóa sinh thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2006 Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật sấy
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2005 Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Lưu biến học thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2005 Học viên cao học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm và đồ uống  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn