Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,411

 Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ dịch nhựa cây Đoác (Arenga pinnata) bằng chủng Lactobacillus casei.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Minh Nhật, Nguyễn Quang Trung
Nơi đăng: TC Phát triển Khoa học & CN, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Số: Tập 17 số K3;Từ->đến trang: 65-71;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn