Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,449

 Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của cây xấu hổ (Mimosa pudica L.): nghiên cứu in vitro
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Le Thoa, Pham Cam Nam, Dang Minh Nhat
Nơi đăng: International Journal on Advanced Science, Engineering, Information Technology; Số: 5 (5);Từ->đến trang: 358-361;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn