Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,723

 Antioxidant activities of allspice extracts in rape-seed oil
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen D.V., M.Takacsova, T.Jakubik, Dang M.N.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Czech Journal of Food Science
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 18(2);Từ->đến trang: 49-51;Năm: 2000
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn