Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,825

 Evaluating stability of restructured pork added with ginger extracts by means of chemical and sensory analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Minh Nhat
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Proceedings "New Trends in Sensory Evaluation of Food and Non-Food Products"; Số: ISBN 978-604-920-000-7;Từ->đến trang: 124-129;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn