Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,750

 Ứng dụng khả năng chống oxy hóa của dịch chiết chè xanh trong sản xuất bánh quy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Minh Nhật, Đặng Thị Thanh Trang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học và ứng dụng; Số: 4;Từ->đến trang: 6-9;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn