Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,171

 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng an toàn của rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Quốc Khanh, Vũ Hồng Trung, Đặng Minh Nhật.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 3(52);Từ->đến trang: 27-34;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn