Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,204

 Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dịch nhựa cây búng báng (Arenga pinnata)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M.N. Dang, T.T. Hoang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Proceedings "Intergrating sensory evaluation to product development", Vietnam National University-Ho Chi Minh City Publishing House
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ISBN978-604-920;Từ->đến trang: 109-114;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn