Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,644

 Nghiên cứu sản xuất rượu Tà Vạt từ nhựa cây cọ đường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Hong Thu, Dang Minh Nhat, Nguyen Hoang Dung
Nơi đăng: Journal of Science-Hue University
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 5(83);Từ->đến trang: 113-124;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn