Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,998

 Nghiên cứu ứng dụng hoạt tính kháng oxy hóa của gia vị trong bảo quản dầu thực vật.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Đặng Minh Nhật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T2006-02-04 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn