Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,228

 Ứng dụng các hoạt chất sinh học để thay thế chất kháng oxy hóa tổng hợp trong công nghiệp thực phẩm.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Đặng Minh Nhật; Thành viên:  
Số: B-2008-DDN-39 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn