Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,708

 Nghiên cứu thu nhận enzym glucose oxidase từ Aspergillus niger.
Chủ nhiệm:  Đặng Minh Nhật
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Trương Văn Thiên, Bùi Viết Cường
Số: T2011-02-12 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp enzym nội bào và ngoại bào.
- Xác định điều kiện thu nhận chế phẩm enzym thô dạng bột có hoạt độ cao.
Chế phẩm enzym glucose oxidase thô dạng bột, hoạt độ 8000 UI/g.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn