Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,457

 Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thứ ăn nuôi cá diêu hồng và phân bón sinh học trồng rau từ phế, phụ phẩm chế biến thực phẩm
Chủ nhiệm:  Đặng Minh Nhật; Thành viên:  Bùi Xuân Đông, Bùi Thị Hiền, Mạc Thị Hà Thanh, Lê Lý Thuỳ Trâm, Võ Công Tuấn, Trần Thị Ánh Tuyết
Số: SXTN.04.19/CNSHCB ; Năm hoàn thành: 2021; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn