Đoàn Nguyễn Trang Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21935 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Nguyễn Trang Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/04/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: KU Leuven
Dạy CN: Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực NC: Kế toán; Kiểm toán; Quản trị công ty; Quản trị lợi nhuận; Lập và công bố thông tin báo cáo tài chính
Ngoại ngữ: Ielts
Địa chỉ liên hệ: K156/6 Hùng Vương, p. Hải Châu I, q. Hải Châu, tp Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 09/2009: Giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế - đại học Đà Nẵng.
- Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 09/2010: Học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Stirling, Scotland.
- Từ tháng 09 năm 2010 đến tháng 09/2016: Giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế - đại học Đà Nẵng.
- Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 09/2020: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kinh tế tại Đại học K.U. Leuven, Bỉ.
- Từ tháng 10 năm 2020 đến nay: Giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế - đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế số 19 – Lợi ích nhân viên trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Mã số: T2012 – 04 - 16. Năm: 2012. (May 5 2015 9:46AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Làm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan đến qui trình xác định giá trị hợp lý. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. “Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” tổ chức tại trường Đại Học Kinh Tế vào tháng 8/2014
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 376-388. Năm 2014.
(May 5 2015 9:55AM)
[2]Bài báo: Khung chất lượng kiểm toán và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng kiểm toán. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” tổ chức tại trường Đại Học Kinh Tế vào tháng 8/2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 448-453. Năm 2014.
(May 5 2015 9:57AM)
[3]Bài báo: Vận dụng kế toán quốc tế số 19 – lợi ích nhân viên về ghi nhận kế toán đối với lương hưu trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán, số 1+2 năm 2013. Số: số 1+2. Trang: 37-41. Năm 2013. (May 5 2015 9:53AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Hội thảo khoa học tại khoa Kế Toán, trường Đại Học Kinh Tế tháng 4/2011. Số: Tháng 4 năm 2011. Trang: 10-15. Năm 2011. (May 5 2015 9:49AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Analysts coverage and stock liquidity - Global evidence. Authors: Tung Lam Dang, Phuong Nguyen Trang Doan, Thi Minh Hue Nguyen, Thanh Thao Tran, Xuan Vinh Vo. Cogent Economics & Finance. No: 1625480. Pages: 1-27. Year 2019. (Aug 2 2020 10:51AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 2 2020 10:29AM)
[1]Kiểm toán căn bản Chủ biên: Đoàn Thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thị Kim Yến. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên năm 3
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học kinh tế
[2]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên năm 2 & năm 3  Đại học Kinh tế
[3]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2010 SV năm 3  Đại học Kinh tế
  
 Thông tin khác
  
Working papers:

- Ownership structure and earnings management in Vietnamese listed firms: Effects of the 2012
governance-related regulatory reforms. Phuong, Nguyen Trang Doan and Nancy, Huyghebaert.

- Board-level employee representation and its impact on firm performance: A cross-country evidence. Phuong, Nguyen Trang Doan; Ann, Gaeremynck; Mathijs, Van Peteghem; and Piet, Sercu.

- Employee directorship and corporate aggressiveness in tax and financial reporting: A cross-country evidence. Phuong, Nguyen Trang Doan; Ann, Gaeremynck; and Piet, Sercu.

- Using a constant discount rate when one really shouldn't: a Reassessment. Phuong, Nguyen Trang Doan; Minh Phuong, Doan; and Piet, Sercu.Workshop, Seminar, Conference Acceptance and Presentation:

- Corporate Finance Day 2018

Location: University of Antwerp, Prinsstraat 13, 2000 Antwerp, Belgium

Time: September 10th, 2018.

Presented paper: Earnings management in Vietnamese listed firms: The role of state and foreign ownership.

- The 16th  Workshop on Corporate Governance EIASM


Location: Passage du Nord 19, 1000 Brussels, Belgium

Time: October 23rd - 24th , 2019.

Presented paper: Board-level employee representation and corporate non-financial and financial performance: Cross-country evidence.
- EDEN Doctoral Seminar on Boards and Corporate Governance - EIASM.


Location: TBS - BARCELONA, March 26th, 2020.

- EAA The 43rd Annual Congress in Bucharest, Romania.


Time: May 27th - 29th , 2020.

Virtual due to covid19 pandemic.

- EFMA The 29th Annual Conference in Dublin, Ireland.


Time: June 24th - 27th , 2020.

Virtual due to covid19 pandemic.

- World Finance Conference in Malta.


Time: September 4th - 6th , 2020.

Virtual due to covid19 pandemic.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn