Đoàn Nguyễn Trang Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,648

 
Mục này được 21403 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Nguyễn Trang Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/04/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: -2010; Chuyên ngành: Quản trị tài chính; Tại: Đại học Stirling
Dạy CN: Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: trangphuongkt@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế số 19 – Lợi ích nhân viên trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Mã số: T2012 – 04 - 16. Năm: 2012. (May 5 2015 9:46AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Làm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan đến qui trình xác định giá trị hợp lý. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. “Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” tổ chức tại trường Đại Học Kinh Tế vào tháng 8/2014
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 376-388. Năm 2014.
(May 5 2015 9:55AM)
[2]Bài báo: Khung chất lượng kiểm toán và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng kiểm toán. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” tổ chức tại trường Đại Học Kinh Tế vào tháng 8/2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 448-453. Năm 2014.
(May 5 2015 9:57AM)
[3]Bài báo: Vận dụng kế toán quốc tế số 19 – lợi ích nhân viên về ghi nhận kế toán đối với lương hưu trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán, số 1+2 năm 2013. Số: số 1+2. Trang: 37-41. Năm 2013. (May 5 2015 9:53AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương. Hội thảo khoa học tại khoa Kế Toán, trường Đại Học Kinh Tế tháng 4/2011. Số: Tháng 4 năm 2011. Trang: 10-15. Năm 2011. (May 5 2015 9:49AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên năm 3
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học kinh tế
[2]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên năm 2 & năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 trường Đại học Kinh tế
[3]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2010 SV năm 3  Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn