Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠI CHỖ PHÁT HIỆN SỰ CÁCH LY TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHI CÓ KẾT NỐI NGUỒN PHÂN TÁN Ở VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doãn Văn Đông
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 11(120).2017;Từ->đến trang: 32-36;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn phân tán (DG) [1] là các nguồn phát điện được nối trực tiếp vào lưới phân phối như các nguồn điện sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời, pin nhiên liệu,… Lợi ích của việc kết nối lưới điện phân phối với nguồn phân tán mang lại là chủ yếu liên quan đến môi trường và tự do hóa thị trường điện. Hiện nay, nhiều hệ thống lưới điện phân phối trên khắp thế giới đã có sự kết nối của DG với công suất đáng kể. Nhưng có nhiều vấn đề nảy sinh cần được quan tâm khi kết nối DG vào lưới điện phân phối và một trong những vấn đề đó chính là sự cách ly (ISL) [2]. ISL là tình trạng mà một phần của lưới điện và DG vẫn hoạt động khi bị cô lập với nguồn điện chính. Để vận hành an toàn hệ thống điện khi có DG, sự cách ly cần phải được phát hiện. Bài báo này ứng dụng phương pháp phát hiện tại chỗ để phát hiện sự cách ly trong lưới điện phân phối khi có kết nối với DG ở Việt Nam.
ABSTRACT
Distributed generation (DG) [1] is the power sources which are connected directly to the distribution grid as the powers of wind energy, solar energy, fuel cell,... The benefits of distribution grid connection to DG are mainly related to the environment and the electricity market liberalization. Nowadays, many of the distribution grid systems around the world have had the DG's connection with significant capacity. But there are many issues to be resolved when connecting the DG in the distribution grid and one of the problems is the islanding (ISL) [2]. Islanding occurs when a portion of the distribution system becomes electrically isolated from the remainder of power system which yet continues to be energized by distributed generators. To operate the electrical system safely when connected to the DG, the islanding should be detected. This article applies a local detection technique to the islanding detection in distribution grid which is connected to the DG in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn