Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='doanvandong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,952,074

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN HỖN HỢP GIÓ – DIESEL TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ. Tác giả: Lê Thái Hiệp – Doãn Văn Đông – Nguyễn Thế Công – Lê Văn Doanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, quyển 2. Trang: 24-28. Năm 2014. (Oct 26 2015 11:45AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn