Đinh Thanh Liêm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,738

 
Mục này được 11955 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thanh Liêm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/11/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: ĐH Ngoại ngữ
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng; Tại: Đại học Queensland
Dạy CN: - Tiếng Anh Du Lịch - Tiếng Anh Thương Mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: Tầng 3, Khoa tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN; Mobile: 
Email: dtliem@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 11/2014: giảng viên khoa tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 11/2014 đến 12/2016: trưởng Bộ môn tiếng Anh du lịch - Khoa tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 1/2017 đến nay: NCS tại đại học Wollongong, Australia
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thái độ sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Bách Khoa về bài kiểm tra kết thúc học phần. Chủ nhiệm: Đinh Thanh Liêm. Mã số: T2013-05-16. Năm: 2013. (Aug 11 2016 8:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG VIỆC HỌC QUA DỰ ÁN NHÓM. Tác giả: Đinh Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐHĐN. Số: 44(125).2018. Trang: 6-10. Năm 2018. (Jun 29 2018 7:24AM)
[2]Bài báo: IMPROVING STRUCTURES OF STUDENTS’ ARGUMENTATIVE ESSAYS THROUGH GENRE PEDAGOGY. Tác giả: Đinh Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 59-63. Năm 2018. (Jun 29 2018 7:27AM)
[3]Bài báo: Thái độ sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng về bài thi kết thúc học phần. Tác giả: Đinh Thanh Liêm. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(77).2014. Trang: 21. Năm 2014. (Aug 11 2016 9:02PM)
[4]Bài báo: Khảo sát sự thể hiện hai phụ âm tiếng Anh [t] và [θ] của học sinh khối 11 tại các trường THPT tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thanh Liêm. Kỷ yếu sinh viên Đại học Đà Nẵng. Số: 156. Trang: 112-118. Năm 2008. (Aug 11 2016 9:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Attitudes expressed in EFL Vietnamese university students’ argumentative writing: challenges and developments from an APPRAISAL perspective. Authors: Đinh Thanh Liêm. Báo cáo tại hội nghị Australian Applied Linguistics Association. Year 2019. (Nov 30 2019 7:58AM)
[2]Presentations: Attitudes expressed in EFL Vietnamese university students’ argumentative writing: challenges from an APPRAISAL perspective. Authors: Đinh Thanh Liêm. Báo cáo tại Australian Systemic Functional Linguistics Association. Year 2019. (Nov 30 2019 8:03AM)
[3]Presentations: Reading-to-Learn: lessons learned from EFL classrooms in Indonesia and Vietnam. Authors: Đinh Thanh Liêm; Ika Damayanti. Báo cáo tại hội nghị Australian Applied Linguistics Association. Year 2018. (Jul 4 2019 9:09AM)
[4]Presentations: The challenges of Vietnamese university students in the construction of evaluative meanings. Authors: Đinh Thanh Liêm. Báo cáo tại hội nghị Australian Applied Linguistics Association. Year 2018. (Jul 4 2019 9:10AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải khuyến khích kì thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính CASIO. Năm: 2003.
[2] Giấy khen của hiệu trưởng dành cho sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi. Năm: 2008.
[3] Có báo cáo khoa học đạt giải Nhì tại hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 6 - ĐHĐN. Năm: 2008.
[4] Học bổng chính phủ Úc - ADS. Năm: 2011.
[5] Giấy khen của trưởng Khoa cho sinh viên thạc sĩ có thành tích học tập tốt. Năm: 2011, 2012.
[6] Giấy khen tham gia hướng dẫn hỗ trợ sinh viên. Năm: 2012.
[7] Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[8] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2018.
[10] Học bổng tham dự và báo cáo tại hội nghị ngôn ngữ học ứng dụng Úc. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngữ âm
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên năm 3  Khoa tiếng Anh chuyên ngành
[2]Tiếng Anh du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên  Khoa tiếng Anh chuyên ngành
[3]Phiên dịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên năm 3,4  Khoa tiếng Anh chuyên ngành
[4]Kĩ năng tiếng
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh chuyên ngành
  
 Thông tin khác
  - Tham gia các khóa học phát triển chuyên môn

Khóa học

thời gian

Địa điểm

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

27/07/2009-21/082009

Queensland, Australia

Khóa đào tạo giảng viên cốt cán các trường Đại học được giao nhiệm vụ bội dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho các trường Đại học, Cao đẳng không chuyên - đề án 2020 

04/09/2013-08/09/2013

Hà Nội, Việt Nam

Khóa đào tạo ứng dụng công nghệ trong giảng dạy dành cho giảng viên cốt cán - Đề án 2020

25/08/2014-15/10/2014

Đà Nẵng, Việt Nam

Khóa đào tạo kiểm tra đánh giá và Nghiên cứu hành động dành cho giảng viên cốt cán - Đề án 2020

10/7/2015-30/7/2015

Đà Nẵng, Việt Nam

- Tham gia bồi dưỡng giáo viên các cấp
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn