Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,175,309

 Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học - Thiết kế mô hình học tập hỗ trợ tương tác giữa sinh viên và AI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thi My Hanh; Tran Van Hung
Nơi đăng: International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, SJIF (2022): 7.942; Số: 12;Từ->đến trang: 1258-1268;Năm: 2023
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn