Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,838

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên cao đẳng, đại học  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Khoa CNTT & TT
[2]Lập trình Java
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng CNTT
[3]Lập trình ứng dụng VB
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 CĐ CNTT
[4]Lập trình căn bản (VB)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 CĐ CNTT
[5]Lập trình hướng đối tượng C++
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng  CD CNTT
[6]Lập trình căn bản (C)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên cao đẳng, đại học  CĐ CNTT, Khoa CNTT TT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn