Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,880

 Nghiên cứu hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt và giải pháp khắc phục trong soạn thảo văn bản
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chị khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: tháng 11;Từ->đến trang: 4-5;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong xu thế hội nhập và phát triển, văn hóa Việt Nam, trong đó có tiếng Việt đã có những thay đổi và phát triển không ngừng. Chính sự đa dạng, phong phú trong cách tư duy, cách vận dụng đã tạo nên những đặc điểm гất riêng mà гất ít ngôn ngữ của dân tộc nào trên thế giới có được. Một trong những hiện tượng tạo ra sự “phức tạp và rắc rối” của tiếng Việt chính là “hiện tượng nhập nhằng”, đó là hiện tượng mà khi nói hoặc viết những từ ngữ mơ hồ không rõ nghĩa hoặc có nhiều nghĩa làm cho người đọc hoặc người nghe không phân biệt rõ ràng, gây ra sự hiểu lầm. Nội dung của bài báo là nghiên cứu những hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt, nghiên cứu những giải pháp khử nhập nhằng trong tiếng Việt đã có hiện nay và đề xuất hướng khắc phục trong soạn thảo văn bản.
ABSTRACT
In the trend of intergration and development, Vietnamese culture was changed incessantly, especially Vietnamese. The diversification and the plenty in the way of thinking and using created the distinctions of our language. One of these differences is the ambiguity which makes people difficul to understand, so that people are likely to misunderstand. Content of this report researchs a number of popular ambiguities in Vietnamese and some solutions which were used to dispose of the Vietnamese ambiguity at this time, then I put forward some ways to repair in editing text.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn