Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,665

 Xây dựng phần mềm quản lý công văn tại Trường CĐ CNTT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Mỹ Hạnh; Thành viên:  Nguyễn Văn BìnhVăn Đỗ Cẩm Vân
Số: T2008-07-04 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn