Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]So sánh Đối chiếu Ngôn ngữ
Ngành: Ngoại ngữ
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại Học Hoa Sen
[2]Thực hành giáo học pháp tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2014 Học viên Cao học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Anh văn Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
[3]Luyện Âm và Âm vị học
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên tại chức Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang  Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
[4]Biên dịch tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên tại chức Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang  Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
[5]Văn hóa và Ngôn ngữ
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Học viên Cao học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  Khoa Ngữ văn Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
[6]Văn học Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Văn học Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Anh Văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[8]Văn hóa Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh Văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Văn hóa Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa Anh Văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[10]Giao thoa Văn hóa
Ngành: Ngoại ngữ
 1990 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Anh văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[11]Giáo học pháp Tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1984 Sinh viên chính qui Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh Văn Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[12]Kỹ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Ngành: Ngoại ngữ
 1982 Sinh viên chính qui Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh Văn Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn