Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thaí tại Cù Lao Chàm, Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh, TS Lê Phước Cường, TS Nguyễn Văn Hiệu, TS Phạm Thị Kim Thoa, ThS Hoàng Ngọc Ân, ThS Ngô Thị Kim Huệ, ThS Nguyễn Mạnh Minh, ThS Nguyễn Thị Đào, ThS Lê Thị Minh Hằng. Mã số: B2013-02-10. Năm: 2015. (Jan 12 2016 4:23PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức năng lực về BVMT cho sinh viên các trường Đại học sư phạm,Cao đẳng sư phạm,trung học sư phạm các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào.Nguyễn Ngọc Chinh,Nguyễn Thị Diễm My. Mã số: NVKHCN 2012. Năm: 2013. (Jun 6 2013 11:26AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN SACH VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 7. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: NGUYỄN THỊ ĐÀO,NGUYỄN NGỌC CHINH. Mã số: NVKHCN CẤP BỘ. Năm: 2011. (Jun 6 2013 11:16AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra thành phần loài cây lá đỏ. Tìm hiểu đặc điểm sinh học sinh thái của loài thực vật thân gỗ có lá chuyển màu đỏ tại khu thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Mai Quyên, Nguyễn Hồng Chung. Mã số: TP2009. Năm: 2009. (Feb 7 2011 5:17PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng sinh học hệ thống rừng phòng hộ Phú Ninh – Quảng Nam, đề xuất biện pháp quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào, Lê Vũ Khôi, Trần Văn Thụy. Mã số: NCCB.61.01.05. Năm: 2008. (Feb 7 2011 5:09PM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên Bậc Tiểu học khu vực Nam Trung Bộ.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: B2006-DN03-03-MT. Năm: 2008. (Feb 7 2011 5:10PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng sinh học xã Hòa Bắc, Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: B2005-16-36. Năm: 2007. (Feb 7 2011 5:05PM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Đề xuất biện pháp bảo tồn và sử dụng hợp lý.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào. Mã số: TP2004. Năm: 2005. (Feb 7 2011 5:07PM)
[9] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: NCCB.61.19.02. Năm: 2005. (Feb 7 2011 5:01PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng giáo trình điện tử môn Động vật có xương sống.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: T01.16.24. Năm: 2003. (Feb 7 2011 5:16PM)
[11] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào. Mã số: NCCB.61.06.01. Năm: 2002. (Feb 7 2011 5:00PM)
[12] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn học ở Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Lan Phương. Thành viên: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: B2000-HI-16-TD. Năm: 2002. (Feb 7 2011 5:04PM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tài nguyên sinh vật rừng, đề xuất phương hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật ở xã Hòa Ninh – Hòa Vang – TP Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: . Mã số: B99.16.16. Năm: 2001. (Feb 7 2011 4:50PM)
[14] Đề tài cấp Bộ: Đa dạng sinh học các hệ sinh thái Thừa Thiên Huế.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: . Mã số: B96.06.07. Năm: 2000. (Feb 7 2011 4:47PM)
[15] Đề tài cấp ĐHĐN: Bước đầu tìm hiểu hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên vùng Dung Quất – Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển.. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh . Mã số: D96-03-05. Năm: 1997. (Feb 7 2011 4:45PM)
[16] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra khu hệ Động, Thực vật và nhân tố ảnh hưởng. Đề xuất phương án bảo tồn và sử dụng hợp lý khu BTTN Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe. Mã số: TP1995. Năm: 1997. (Feb 7 2011 4:46PM)
[17] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Sinh – Môi trường. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: T96-16-08. Năm: 1997. (Feb 7 2011 5:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn