Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,532

 Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng kháng nấm mục của composite nền nhựa polyolefine độn trấu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(100).2016;Từ->đến trang: 121;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khảo sát khả năng kháng nấm mục của vật liệu composite độn trấu trên nền nhựa polyolefine (gồm polyethylene và polypropylene). Để tăng khả năng kháng nấm mục của composite, phụ gia kẽm borate được sử dụng. Mẫu composite có và không có phụ gia được phơi trong môi trường nấm mục trắng (Phanerochaete chrysosporium) và nấm mục nâu (Trichoderma spp.), sau đó khảo sát sự thay đổi tính chất cơ học, vật lý và so sánh với gỗ (gỗ Keo lá tràm và gỗ Xoan đào). Khảo sát cho thấy sự có mặt của phụ gia kẽm borate làm tăng đáng kể khả năng kháng nấm mục của composite. Hàm lượng phụ gia kháng nấm mục tối ưu được xác định là 2% trọng lượng. So với gỗ Keo lá tràm và gỗ Xoan đào, khả năng kháng nấm mục của composite trấu/polyolefine tốt hơn rất nhiều.
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the fungal resistance of composite materials based on rice -husk filled and polyolefine matrix (including polyethylene and polypropylene). Zinc borate additive is used to improve the fungal resistance of the composites. The specimens without and with zinc borate additive are exposed to white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium) and brown-rot fungus (Trichoderma spp.), then their changes of mechanical and physical properties are investigated and compared to those of the woods (Acacia Auriculiformis wood and Nyatoh wood). The investigation has shown that zinc borate additive has significantly improved fungal resistance of the composites. The optimal content of fungicide additive is determined to be 2 wt.%. Fungal resistance of the composite materials based on rice husk and polyolefine matrices is better than that of Acacia Auriculiformis wood and Nyatoh wood.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn