Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,981

[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu sử dụng bột đá Non nước phế thải để sản xuất vật liệu composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: - PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan – Trưởng Bộ môn - TS. Dương Thế Hy – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Võ Thị Thu Hiền – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Phan Thế Anh – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Nguyễn Kim Sơn – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - ThS. Phan Thị Thúy Hằng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Hồ Viết Thắng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Nguyễn Minh Hoàng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Phạm Thị Hương – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Nguyễn Thị sen – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Lê Thanh Sang. Mã số: 54/HĐ-SKHCN. Năm: 2018. (Jun 20 2019 4:13PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp nhựa epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Minh Hoàng, Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Khắc Thân, Lê Nhu Nhu. Mã số: Đ2014-02-102. Năm: 2014. (Jun 9 2015 7:59AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhựa gỗ từ trấu và mùn cưa trên cơ sở nhựa polyethylene. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thị Thu Hằng, Trần Thị Phương Thanh, Nguyễn Đức Hiếu, Võ Minh Huấn, Nguyễn Quang Lĩnh, Võ Thị Xuân. Mã số: Đ2012-02-35. Năm: 2012. (Jun 18 2013 5:59PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Minh Hoàng. Mã số: Đ2011-02-14. Năm: 2011. (Jun 18 2013 5:56PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu diatomite - Vật liệu composite từ sợi đay - Vật liệu silicagel từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocarbon.. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Phạm Cẩm Nam Nguyễn Đình Lâm Nguyễn Thị Diệu Hằng . Mã số: B2008-ĐN02-37. Năm: 2009. (May 9 2011 8:51PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Mã số: T2007-02-27. Năm: 2007. (May 9 2011 8:59PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: . Mã số: T2001. Năm: 2001. (May 9 2011 9:03PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Anh. Thành viên: Đoàn Thị Thu Loan. Mã số: B961505TĐ. Năm: 1998. (May 9 2011 9:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn