Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,080

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] giải nhất giải pháp Khoa học Công nghê tại ngày hội sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2013

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 Thành phố Đà Nẵng

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[2] Giải thưởng Boehme-Foerderpreis 2006-Đạt thành tích xuất sắc về Lĩnh vực nghiên cứu sự ảnh hưởng của tác chất hóa học đến nền sợi dệt.

 Kỹ thuật

 2006

 

 Dresden-Cộng Hòa Liên bang Đức

coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn