Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,034,294

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Phương Thanh
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trấu/polyethylene

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[2]Phạm Thị Anh Phương
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nanoclay để cải thiện tính năng cao su mặt lốp công trình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[3]Nguyễn Văn Nghĩa
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và nâng cao tính năng của composite trên nền nhựa vinylester gia cường sợi đay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[4]Hồ Viết Lộc
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn