Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,710

 Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng chống lão hóa của vật liệu composite nền nhựa polyolefine độn trấu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 59;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khảo sát khả năng chống lão hóa và ảnh hưởng của các phụ gia chống lão hóa đến tính năng của vật liệu composite nền nhựa polyolefine (gồm polyethylene và polypropylene) độn trấu. Để tăng khả năng chống lão hóa của vật liệu composite, các phụ gia: ổn định gia công Songnox 1010, ổn định quang Songlight 7700, và ổn định UV Songsorb 3260 được sử dụng. Bằng phép thử lão hóa nhân tạo và các phương pháp phân tích màu bề mặt, khảo sát tính năng cơ lý và khảo sát cấu trúc bề mặt của mẫu composite sử dụng kính hiển vi điện tử quét cho thấy khả năng chống lão hóa của các mẫu composite được cải thiện khi các phụ gia chống lão hóa được sử dụng. Hơn nữa, khảo sát còn cho thấy khả năng chống lão hóa của composite trấu/polyethylene tốt hơn so với mẫu composite trấu/polypropylene.
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the aging resistance and the effect of anti-aging additives on the characteristics of the composite materials based on polyolefine matrices (including rice husk filled polyethylene and polypropylene). To improve the anti-aging behavior of the composite materials, the anti-aging additives such as processing stabilizer Songnox 1010, light stabilizer Songlight 7700 and UV stabilizer Songsorb 3260 are used. Carrying out the UV weathering test and the analysis of the composite surface color, mechanical tests and studies of morphology of the composite surfaces by scanning electro microscope, it is clearly seen that the aging resistance of the composite samples is improved when the anti-aging additives are used. Moreover, the studies have shown that the aging resistance of the rice-husk/polyethylene composite is better than that of the rice-husk/polypropylene one.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn