Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,994

 ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG CỦA BỘT ĐÁ PHẾ THẢI TỪ LÀNG ĐÁ NON NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 5(126).2018, Quyển 1;Từ->đến trang: 79;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiềm năng bột đá phế thải tại làng đá Non Nước, thành phố Đà Nẵng rất lớn. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sử dụng bột đá phế thải từ làng đá Non Nước trong gia công chế tạo một số sản phẩm composite như lưới chắn rác, nắp hố ga và lươn giao thông góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do bột đá phế thải gây ra. Trong nghiên cứu này, một số đặc trưng của bột đá khô và ướt được khảo sát bao gồm thành phần khoáng, thành phần hóa học, phân bố kích thước hạt, hình thái học và so sánh với bột đá thương phẩm. Ngoài ra, một số tính chất cơ học như kéo, uốn, va đập, độ cứng và khả năng chịu tải trọng nén của composite từ nhựa polyester không no, sợi thủy tinh và bột đá cũng được khảo sát nhằm đánh giá khả năng thay thế bột đá thương phẩm trong chế tạo một số sản phẩm composite như song chắn rác, nắp hố ga và lươn giao thông.
ABSTRACT
There is a big potential of waste stone powder at Non Nuoc stone village, Danang city. The objective of this study is to estimate the possibility of using the Non Nuoc waste stone powders in producing some composite products such as trash traps, manhole covers and traffic barriers in order to contribute to solving the environmental problem due to this kind of waste. In this study, some characteristics of the dry and wet stone powders such as mineralogical composition, chemical composition, particle size, morphology are investigated and compared to those of the commercial stone powder. Additionally, some mechanical properties such as tensile, bending, impact, hardness and compression properties of the composite products based on unsaturated polyester, glass fibe and waste stone powders are studied in order to estimate the possibility of using the stone waste to replace the commercial stone powders in producing several composite products including trash traps, manhole covers and traffic islands.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn