Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,234

 Tận dụng bột đá phế thải Non Nước để chế tạo composite nhựa polyester không no
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Thu Loan Doan, Hanna M Brodowsky, Uwe Gohs, and Edith Maeder
Nơi đăng: Advanced Engineering Materials; Số: 20;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng bột đá phế thải làm độn trong vật liệu composite với vật lieu nền là polyester không no. Các phế thải này được tạo nên ở dạng đá cục và bùn bột đá khi cưa cắt. Các phế thải sau khi nghiền được khảo sát các đặc trưng nhằm sử dung để làm độn: Thành phần khoáng và hóa, phân bố kích thước hạt, hình thái học của bột đá phế thải. Composite nhựa polyester không no với các hàm lượng bột đá khác nhau được chế tạo. Ảnh hưởng của loại bột đá đến tính chât cơ lý (kéo, uống, va đập và độ cứng), độ kháng nước, ổn định nhiệt cũng như hình thái bề mặt mẫu sau phá hủy được khảo sát. Modul của composite tang 100%, độ cứng composite được cải thiện đến 80% khi có mặt độn bộ đá phế thải, tạo nên vật liệu hiệu quả về mặt kinh tế và giúp giảm thiểu lượng chât thải
ABSTRACT
The main goal of this study is to evaluate the potential of waste stone powders as filler in
composite materials with a matrix of unsaturated polyester. These wastes are generated in the
form of stone fragments and stone-cutting sludge. Mineralogical and chemical composition,
particle size distribution, and morphology of these waste stone powders are investigated to
evaluate their possibilities in composite processing. Unsaturated polyester resin composites
with the different stone powder fillers are prepared. The mechanical properties (tensile,
bending, impact and hardness characteristics), water resistance, thermal stability as well as
surface fracture morphology of composites are studied.
[ 2019\2019m01d024_6_55_55Doan_et_al-2018-Advanced_Engineering_Materials.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn