Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,138

 Tổng hợp epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu đậu nành và ứng dụng cải thiện tính dòn của composite nhựa epoxy thương phẩm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*; Nguyễn Đình Long
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 39;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhựa epoxy tổng hợp từ dầu đậu nành (ESO), một nguồn nguyên liệu trong nước, được sử dụng để cải thiện tính giòn của nhựa epoxy và composite trên cơ sở sợi thủy tinh và nhựa epoxy thương phẩm. Kết quả khảo sát tính chất cơ học cho thấy sự có mặt của ESO làm tăng đáng kể độ bền va đập của nhựa epoxy thương phẩm và composite sợi thủy tinh/nhựa epoxy thương phẩm. Tuy nhiên, độ bền kéo, độ bền uốn và modul uốn của các mẫu nhựa và composite từ epoxy thương phẩm đều giảm khi hàm lượng ESO tăng. Hơn nữa, sử dụng phương pháp phân tích nhiệt lượng quét vi sai (DSC) nhiệt độ hóa thủy tinh (tg) của nhựa epoxy thương phẩm với các hàm lượng ESO khác nhau (0%, 5%, 7%, 9% và 11%) được xác định. Kết quả cho thấy nhiệt độ hóa thủy tinh của nhựa epoxy giảm khi hàm lượng ESO tăng. Ngoài ra trong nghiên cứu này, phương pháp phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier cũng được sử dụng để phân tích nhựa epoxy thương phẩm và nhựa epoxy hóa từ dầu thực vật.
ABSTRACT
Epoxy resin prepared from soybean oil, called epoxidized soybean oil (ESO), a dosmetic material source is used for improving the brittle behavior of the commercial epoxy resin and the composite based on glass fiber and commercial epoxy resin. From the results of mechanical tests, it was seen that impact strength of the commercial epoxy resin and the composite based on glass fiber and commercial epoxy resin increased significantly when epoxidized soybean oil was added. However, their tensile strength, bending strength and bending module decreased when epoxidized soybean oil content increased. Moreover, using with the differential scanning calorimetric (DSC) method, glass transition temperature (tg) of commercial epoxy containing different ESO content (0%, 5%, 7%, 9% và 11%) was determined. The results showed that glass transition temperature of the commercial epoxy decreased when ESO content increased. In addition, Fourier transform infrared spectrometer was also used to analyze the commercial epoxy resin and epoxidized soybean oil.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn