Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,900

 Nghiên cứu vật liệu diatomite - Vật liệu composite từ sợi đay - Vật liệu silicagel từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocarbon.
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan; Thành viên:  Phạm Cẩm Nam Nguyễn Đình Lâm Nguyễn Thị Diệu Hằng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2008-ĐN02-37 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật+Vật liệu diatomite

-Xác định cấu trúc tính chất và thành phần của nguyên liệu diatomite Phú Yên.

-Nghiên cứu các vật liệu xốp cỡ trung bình (mesoporous) với mục đích sử dụng làm vật liệu lọc nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc cung cấp một phần thông tin về các tính chất kỹ thuật của loại vật liệu được nghiên cứu có nguồn gốc từ diatomite cho quá trình lọc nước là mục tiêu trọng tâm của đề tài này.

-Nghiên cứu vật liệu cách nhiệt chịu nhiệt trên cơ sở nguồn nguyên liệu ban đầu là diatomite Phú Yên.

+Vật liệu composite sợi đay

-Nghiên cứu cải thiện tính năng của composite nền nhựa polypropylene và epoxy:

-Biến tính nhựa nền đối với hệ composite nền nhựa polypropylene.

-Xử lý bề mặt sợi đay đối với hệ composite nền nhựa epoxy.

+Vật liệu silicagel

-Tối ưu hóa điều kiện tổng hợp silicagel dạng cầu từ nguồn nguyên liệu rẻ.-

-Tổng hợp vật liệu sicagel có tẩm chất chỉ thị màu.

-Tổng hợp vật liệu composite carbone nanotubes – silicagel.

-Khảo sát khả năng xử lý nước của vật liệu composite CNTs-SiO2.

- Xây dựng quy trình sản xuất ở điều kiện Việt Nam.
- Tạo sản phẩm gia dụng trên cơ sở vật liệu composite sợi đay.

- Tạo sản phẩm mới cho mục đích xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp trên cơ sở tận dụng các nguồn bã thải của các quá trình sản xuất khác (diatomite từ nhà máy bia Huda Huế) hoặc chất thải trong quá trình sử dụng (bã thải cà phê).

-Tổng hợp vật liệu composite carbon nanotube-Silicagel ứng dụng trong lĩnh vực giảm ô nhiễm môi trường.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn