Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,998

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan; Thành viên:  
Số: T2007-02-27 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Xử lý bề mặt sợi đay nhằm tăng cường tính chất cơ lý cho vật liệu composite trên nền nhựa epoxy
-Sản phẩm composite
-Ứng dụng làm vật liệu xây dựng, gia dụng...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn