Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,821

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2001 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu cải thiện tính chống chảy cho nhựa polyester không no dùng trong chế tạo composite

-Composite nền nhựa polyester không no
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn