Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,993

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Phạm Ngọc Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Đoàn Thị Thu Loan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B961505TĐ ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu cải thiện tính chất composite nền polymer bằng các phụ gia vô cơ và kim loại.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

-Vật liệu composite nền polymer
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn